PREVENTÍVNA A ZÁCHOVNÁ STOMATOLÓGIA

Preventívna a záchovná stomatológia je založená najmä na prevencii a jej hlavným cieľom je čo do najvyššieho veku pacienta zachovať vlastné zuby, aby sme predišli predčasným stratám zubov. Dôležitá je:


 • psychoprofylaxia u detí a handicapovaných pacientov
 • pečatenie trvalých zubov u detí od 6 rokov
 • inštruktáž dentálnej hygieny u detí a dospelých
 • preventívne prehliadky každých 6 mesiacov – Recall
 • predchádzať nenávratným poškodeniam a stratám zubov
 • dôležité je podchytenie hlbokých kazov u všetkých vekových skupín pacientov dočasnými výplňami
 • zhotovenie výplní u zubov poškodených zubným kazom
 • RTG snímky ako súčasť diagnostiky zubného kazu sú samozrejmosťou
 • moderné farebné výplne pre detských pacientov
 • ošetrenie koreňových kanálov zubov modernými metódami ak je zubný kaz výrazne deštruujúci a poškodzuje zubnú dreň
 • rekonštrukcie klinických koruniek zubov pomocou fotokompozitov a moderných dostavbových materiálov