Prvá návšteva

Vstupné komplexné vyšetrenie našich pacientov pozostáva z dôsledného vyšetrenia dutiny ústnej, zaznamenáme a zhodnotíme stav vášho chrupu, slizníc dutiny ústnej, vyšetríme jazyk, temporomandibulárne kĺby a slinné žľazy.

Naši zubní lekári zistia, aký máte problém a aká bolesť vás trápi. Ďalej nasleduje RTG diagnostika vášho problému a následne vám zrozumiteľne zubný lekár vysvetlí, ako je možné váš problém riešiť, navrhne vám spôsob liečby.

Zhotovíme vám digitálne RTG, pričom jednotlivé zubné ambulancie sú vybavené RTG zariadeniami, ktoré sú navzájom prepojené počítačovou sieťou a vy tak môžete sledovať a analyzovať svoju RTG snímku so svojim zubným lekárom priamo na monitore zubného kresla.

Po základnej diagnostike pacientovi navrhneme komplexný plán zubného ošetrenia s najlepšou prognózou do budúcnosti, aby pacient mal čo najdlhšie zachované vlastné zuby alebo moderné fixné zubné náhrady.

Všetky výkony robíme bezbolestne.

Súčasťou vstupného vyšetrenia pacienta je fotografický záznam klinického stavu dutiny ústnej pacienta, ktorý býva veľmi dôležitý v komunikácii so zubným laboratóriom pri návrhu zubných náhrad, aby sme dosiahli čo najlepší stupeň estetickej a funkčnej stránky zubného ošetrenia.

Pacientovi vypracujeme po konzultácii finančný plán, ktorý pozostáva z jednotlivých krokov ošetrenia pacienta a podrobnej finančnej kalkulácie.

Na záver pacienta poučíme o dôležitosti pravidelných zubných prehliadok, ak je pacient evidovaný v našej databáze, pacienta upozorníme každých šesť mesiacov na pravidelnú preventívnu zubnú prehliadku – RECALL, nakoľko na vás myslíme a záleží nám na zdraví vašich zubov, vaše pravidelné zubné prehliadky sledujeme za vás.


Preventívna a záchovná stomatológia

Preventívna a záchovná stomatológia je založená najmä na prevencii a jej hlavným cieľom je čo do najvyššieho veku pacienta zachovať vlastné zuby, aby sme predišli predčasným stratám zubov. Dôležitá je:


 • psychoprofylaxia u detí a handicapovaných pacientov
 • pečatenie trvalých zubov u detí od 6 rokov
 • inštruktáž dentálnej hygieny u detí a dospelých
 • preventívne prehliadky každých 6 mesiacov – Recall
 • predchádzať nenávratným poškodeniam a stratám zubov
 • dôležité je podchytenie hlbokých kazov u všetkých vekových skupín pacientov dočasnými výplňami
 • zhotovenie výplní u zubov poškodených zubným kazom
 • RTG snímky ako súčasť diagnostiky zubného kazu sú samozrejmosťou
 • moderné farebné výplne pre detských pacientov
 • ošetrenie koreňových kanálov zubov modernými metódami ak je zubný kaz výrazne deštruujúci a poškodzuje zubnú dreň
 • rekonštrukcie klinických koruniek zubov pomocou fotokompozitov a moderných dostavbových materiálov

Estetická stomatológia

Túžite po dokonalom a bielom chrupe?
Chcete rozdávať radosť svojim krásnym úsmevom?
Pre vás je tu estetická stomatológia, ktorá plne rešepektuje vaše potreby a všetko po čom túžite.

Váš chrup esteticky upravíme...

 • výmenou alebo zhotovením bielych kompozitných výplní, ktoré nebudú viditeľné, farbu vyberieme presne podľa vášho farebného odtieňa zuba
 • pri rozsiahlejších defektoch jednotlivých zubov je tu pre vás inlay, onlay
 • ponúkame bielenie zubov ambulantné a "domáce"
 • zhotovíme keramické alebo kompozitné fazety
 • navrhneme korunky a mostíky, vyberieme vhodný materiál od kovov až po celokeramické zubné náhrady
 • nahradíme vám chýbajúci zub alebo skupinu zubov implantátom
 • vaše zuby zbavíme pigmentácií, profesionálne vyčistíme

Dentálna hygiena

Pacientom názorne ukážeme správnu techniku čistenia zubov, nácvik na zubných modeloch. Individuálne doporučíme zubnú kefku, dentálne nite, medzizubné kefky, zubné pasty a výplachové vody. Málokto si čistí zuby správne, čo vedie k výraznej tvorbe zubného povlaku a zubného kameňa. Pri dlhodobo pretrvávajúcom stave zlej ústnej hygieny sa objavia ochorenia ďasien, slizníc dutiny ústnej a zubný kaz, ktoré svojimi účinkami výrazne poškodzujú tkanivá dutiny ústnej a zuby, prípadne celé zubné oblúky, vznikajú defekty chrupu. Dentálna hygiena je edukatívny a zároveň liečivý proces dutiny ústnej. U detí robíme inštruktáž formou hry v detskom kútiku. Chyby dentálnej hygieny je možné vždy napraviť, výsledkom čoho sú zdravé a silné zuby.

Profesionálna dentálna hygiena je
 • odstránenie zubného kameňa a povlakov
 • pieskovanie zubov
 • nastavíme individuálny "profil" frekvencie dentálnej hygieny podľa potreby pacienta, zhodnotenie stavu tkanív dutiny ústnej

Bielenie zubov

Ak nie ste spokojný s farbou vašich zubov, môžeme váš problém vyriešiť o niekoľko odtieňov. Ak túžite po žiarivom úsmeve, ponúkame vám ambulantné ale i "domáce" formy bielenia zubov. Využívame chemický proces bielenia zubov použitím gélu s obsahom peroxidu vodíka a ožiarením špeciálnym svetlom bieliacej lampy. Gél sa aplikuje priamo na vaše zuby.
Celý zákrok trvá okolo 60 minút.
Pred bielením zubov je vhodné urobiť dentálnu hygienu, aby sme vaše zuby vyčistili od povlakov, zubného kameňa a pigmentácií.
Treba si však uvedomiť, že farba vašich zubov je daná geneticky a sú tu určité limity, ktoré nie je možné obísť. Preto je dobré objednať sa najskôr na konzultáciu a nechať si poradiť od zubného lekára.
V prípade tmavých mŕtvych zubov je možnosť zmeniť ich farbu tzv. vnútorným bielením, ktoré je možné len so zubným lekárom.

Pokiaľ chcete farbu vášho chrupu meniť ako celok, premýšľate nad výmenou zubných výplní, prípadne starých koruniek a mostíkov, je nutné najskôr zuby vybieliť a potom meniť zubné výplne a protetické náhrady zubov, inak výsledná farba nebude ako celok rovnaká.


Parodontológia

Parodontológia sa upriamuje na:

  • stomatitídy – zápaly slizníc dutiny ústnej
  • ošetrenie zapálených medzizubných papíl
  • ošetrenie akútnych a chronických zápalov ďasien
  • ošetrenie závesného aparátu zubov a parodontálnych vačkov

  Pri všetkých druhoch parodontologického ošetrenia používame u pacientov digitálnu RTG diagnostiku.

  Parodontológia je súčasť zubného lekárstva, ktorá sa zameriava na zmiernenie príznakov a problémov spojených s ochorením parodontu, čo by mohlo viesť k predčasnej strate chrupu.

  Pri preventívnych prehliadkach sa kontroluje prítomnosť zubného kameňa a povlakov, ktoré sú zdrojom baktérií, výsledkom pôsobenia mikroorganizmov sú ochorenia ďasien, ktoré vedú k zápalom a poškodeniu závesného aparátu zubov, spôsobia kývavosť a neskôr stratu zubov.

  Zubná protetika

  Zubná protetika je ošetrenie defektov a strát zubov fixnými alebo snímateľnými zubnými náhradami.

  Fixné zubné náhrady:

  • keramické a kompozitné fazety
  • živicové korunky
  • kovokeramické korunky a mostíky
  • celokeramické korunky a mostíky
  • fixné korunky a mostíky na zubných implantátoch

  Snímateľné zubné náhrady:

  • medzerníky
  • čiastočné snímateľné zubné náhrady
  • totálne zubné náhrady
  • podopreté zubné náhrady
  • skeletované zubné náhrady
  • atachmentové náhrady
  • protetické ošetrenia defektov chrupu kombinované so zubnými implantátmi

  Zubná chirurgia a implantáty

  Zubná chirurgia pozostáva z chirurgických zákrokov na zuboch, tkánivách dutiny ústnej a čeľustných kostiach. Jednotlivé zákroky sa robia v lokálnej alebo celkovej anestézii o čom rozhoduje náročnosť chirurgického zákroku a schopnosť spolupráce pacienta.

  • operácie na mäkkých tkanivách dutiny ústnej, odstránenie uzdičky, mukoplastiky, gingivoplastiky
  • jednoduché vytrhnutie mliečneho a trvalého zuba
  • extrakcia zuba so separáciou koreňov
  • chirurgické extrakcie zubov múdrosti, retinovaných zubov
  • kyretáže v oblasti hrotu koreňa zuba, intraorálna incízia
  • resekcia koreňového hrotu
  • egalizácia alveolárnych hrebeňov (vyrovnanie kostných hrebeňov)
  • traumatológia - úrazy zubov
  • odstránenie cýst
  • zavedenie kostného štepu
  • augmentácie
  • piezo chirurgia
  • sinus lift
  Zubné implantáty

  Náhrada chýbajúcich zubov zubnými implantátmi spĺňa funkčné, estetické hľadisko a obnovuje žuvaciu funkciu chrupu. Je nutná konzultácia s implantológom, zhotovovíme RTG snímky prípadne 3D CT. Po analýze navrhneme liečebný plán, vypracujeme cenovú kalkuláciu vášho ošetrenia.

  Vhojenie zubného implantátu v čeľusti i sánke trvá od 6 - 26 týždňov.

  Po chirurgickej implantologickej fáze a následnom vhojení zubného implantátu vám nasadíme na implantát zubnú korunku.

  Životnosť zubných implantátov je vysoká, nutné sú však pravidelné preventívne prehliadky a dentálna hygiena. Zubné implantáty sú teda alternatívou náhrady chýbajúceho jedného zuba alebo celej skupiny zubov, riešenia máme i pre bezzubých pacientov. Vysoké estetické a funkčné hľadisko predurčuje zubné implantáty ako dlhodobú formu ošetrenia defektov chrupu.

  Zavedenie zubného implantátu sa robí v lokálnej anestézii. V prípade neprekonateľného strachu, májú naši pacienti možnosť celkovej anestézie. Zákrok trvá okolo 40 minút. V našich zubných ambulanciách používame celosvetovú špičku zubných implantátov Nobel Biocare.


  Anestézia

  ANESTÉZIA

  Súkromné zubné ambulancie SYDENT poskytujú jednotlivé zubné ošetrenia vždy bezbolestne. Po konzultácii s vašim zubným lekárom si vyberiete vhodný spôsob znecitlivenia počas zubného zákroku.

  • slizničnú formu lokálnej anestézie
  • lokálnu anestéziu
  • ošetrenie v analgosedácii
  • celková anestézia

  Ošetrenia v celkovej anestézii sú určené pre deti od 5 rokov a dospelých.

  • totálna sanácia chrupu u bojazlivých a nezvládnuteľných pacientov
  • jednoduché, komplikované extrakcie zubov
  • resekcie koreňového hrotu zubov
  • chirurgické odstránenie zubov múdrosti a retinovaných zubov
  • chirurgická úprava hrebeňov čeľustí pred protetickým zubným ošetrením
  • implantologicko - augmentačné ošetrenia čeľustí
  • piezochirurgia
  • rozsiahle rekonštrukcie chrupu
  • ošetrenie pacienta počas jedného dňa modernými implantátmi, pacient prichádza ráno a v ten istý deň odchádza s totálnou rekonštrukciou chrupu

  Aby mohol byť pacient ošetrený v celkovej anestézii, musí podstúpiť interné predoperačné vyšetrenia, RTG pľúc a EKG vyšetrenie. Po konzultácii mu je navrhnutá vhodná celková anestézia. V deň operácie prichádza v sprievode dospelej osoby 30 min. pred výkonom, nasleduje premedikácia a ošetrenie pacienta v celkovej anestézii. Po skončení stomatochirurgického zákroku, odchádza do jednej hodiny v sprievode dospelej osoby domov. Všetky stomatochirurgické výkony môžete konzultovať s MUDr. Jurajom Deglovičom, PhD., MPH, ktorý sa danej problematike venuje už 23 rokov. V prípade otázok, nás môžete kontaktovať telefonicky, alebo prostredníctvom emailu.


  Estetická medicína

  Botox

  Medziobočie (glabella)                                                                                

  Čelo BOTOX                                                                                                          

  Očné okolie BOTOX                                                                                            

  Gummy smile, ústne kútiky/brada                                                                   Hyperhidróza – odstránenie nadmerného potenia ženy                                           

  Hyperhidróza – odstránenie nadmerného potenia muži                                           

   

  Výplne kyselina hyalurónová 

  Výplň pier kyselinou hyalurónovou (STYLAGE)                                            

  Výplň pier kyselinou hyalurónovou

  (TEOSYAL, RESTYLANE, JUVEDERM)                                                           

  Contouring tváre