PRVÁ NÁVŠTEVA

Vstupné komplexné vyšetrenie našich pacientov pozostáva z dôsledného vyšetrenia dutiny ústnej, zaznamenáme a zhodnotíme stav vášho chrupu, slizníc dutiny ústnej, vyšetríme jazyk, temporomandibulárne kĺby a slinné žľazy.

Naši zubní lekári zistia, aký máte problém a aká bolesť vás trápi. Ďalej nasleduje RTG diagnostika vášho problému a následne vám zrozumiteľne zubný lekár vysvetlí, ako je možné váš problém riešiť, navrhne vám spôsob liečby.

Zhotovíme vám digitálne RTG, pričom jednotlivé zubné ambulancie sú vybavené RTG zariadeniami, ktoré sú navzájom prepojené počítačovou sieťou a vy tak môžete sledovať a analyzovať svoju RTG snímku so svojim zubným lekárom priamo na monitore zubného kresla.

Po základnej diagnostike pacientovi navrhneme komplexný plán zubného ošetrenia s najlepšou prognózou do budúcnosti, aby pacient mal čo najdlhšie zachované vlastné zuby alebo moderné fixné zubné náhrady.

Všetky výkony robíme bezbolestne.

Súčasťou vstupného vyšetrenia pacienta je fotografický záznam klinického stavu dutiny ústnej pacienta, ktorý býva veľmi dôležitý v komunikácii so zubným laboratóriom pri návrhu zubných náhrad, aby sme dosiahli čo najlepší stupeň estetickej a funkčnej stránky zubného ošetrenia.

Pacientovi vypracujeme po konzultácii finančný plán, ktorý pozostáva z jednotlivých krokov ošetrenia pacienta a podrobnej finančnej kalkulácie.

Na záver pacienta poučíme o dôležitosti pravidelných zubných prehliadok, ak je pacient evidovaný v našej databáze, pacienta upozorníme každých šesť mesiacov na pravidelnú preventívnu zubnú prehliadku – RECALL, nakoľko na vás myslíme a záleží nám na zdraví vašich zubov, vaše pravidelné zubné prehliadky sledujeme za vás.