Zubná protetika je ošetrenie defektov a strát zubov fixnými alebo snímateľnými zubnými náhradami.

Fixné zubné náhrady:

 • keramické a kompozitné fazety
 • živicové korunky
 • kovokeramické korunky a mostíky
 • celokeramické korunky a mostíky
 • fixné korunky a mostíky na zubných implantátoch

Snímateľné zubné náhrady:

 • medzerníky
 • čiastočné snímateľné zubné náhrady
 • totálne zubné náhrady
 • podopreté zubné náhrady
 • skeletované zubné náhrady
 • atachmentové náhrady
 • protetické ošetrenia defektov chrupu kombinované so zubnými implantátmi