MUDr. Sylvia Deglovičová, CSc.

- štúdium stomatológie LF UK  Bratislava, 1976
- atestácia zo stomatológie I. a II. stupňa
- kandidát vied v roku 1990, traumatológia zubov
- má za sebou bohatú klinickú prax
- záchovná a protetická stomatológia
- špecialista v oblasti úrazov zubov

MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH

- štúdium stomatológie LF UK v Bratislava, 1998

- Master of Public Health - MPH

- PhD., Defekty chrupu

- venuje sa publikačnej činnosti

- prednášajúci na stomatologických sympóziách

- vedúci Katedry zubného lekárstva LF SZU

- dentoalveolárna chirurgia

- implantológia

- piezochirurgia 23 rokov

- ošetrenia pacientov v celkovej anestézii


MDDr. Michaela Maňovská

- štúdium zubné lekárstvo LF Brno, 2017
- zubná hygiena, nácvik a inštruktáž zubnej hygieny
- konzervačné a protetické zubné lekárstvo
- endodontické ošetrovanie zubov
- extrakcie mliečnych a trvalých zubov
- ošetrovanie detí

MDDr. Sarah Audová

- štúdium zubné lekárstvo LF UK Bratislava, 2020
- zubná hygiena, nácvik a inštruktáž zubnej hygieny
- konzervačné a protetické zubné lekárstvo
- endodontické ošetrovanie zubov
- extrakcie mliečnych a trvalých zubov
- ošetrovanie detí