MUDr. Sylvia Deglovičová, CSc.

f52aab13-5fc5-433d-b27c-537ad87fa352jpg

ukončila štúdium stomatológie na LF UK v Bratislave v roku 1976
atestácia zo stomatológie I. stupňa, atestácia zo stomatológie II. stupňa
kandidát vied v roku 1990, traumatológia zubov
má za sebou bohatú klinickú prax, množstvo domácich a zahraničných publikácií
v minulosti výuka študentov zubného lekárstva LF UK Bratislava
venuje sa aktívne počas svojej celej stomatologickej kariéry záchovnej a protetickej stomatológii
špecialista v oblasti úrazov zubov u detí a dospelých


MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH

047147e2-e218-46d6-b394-f4a834a1d88bjpg

štúdium stomatológie LF UK v Bratislava, 1998

Master of Public Health - MPH, 2003
PhD., Defekty chrupu

venuje sa domácej a zahraničnej publikačnej činnosti

aktívna účasť na stomatologických sympóziách ako prednášajúci

výuka študentov zubného lekárstva LF SZU

dentoalveolárna chirurgia, implantológia a piezochirurgia 20 rokov

ošetrenia pacientov v celkovej anestézii

na základe svojich pracovných výsledkov, doporučený celosvetovou špičkou v dentálnej implantológii, firma Nobel Biocare

vedie odborné semináre v oblasti modernej implantológie, life ukážky operácií pre lekárov a študentov, Bratislava, Praha, Berlin


MDDr. Mária Spálová

d53c0539-5206-479b-94ed-ae0454c3324dpng

štúdium zubné lekárstvo LF SZU Bratislava, 2019
zubná hygiena, nácvik a inštruktáž zubnej hygieny
konzervačné zubné lekárstvo
endodontické ošetrovanie zubov
extrakcie mliečnych a trvalých zubov
ošetrovanie detí