MUDr. Sylvia Deglovičová, CSc.

ukončila štúdium stomatológie na LF UK v Bratislave v roku 1976
atestácia zo stomatológie I. stupňa, atestácia zo stomatológie II. stupňa
kandidát vied v roku 1990, traumatológia zubov
má za sebou bohatú klinickú prax, množstvo domácich a zahraničných publikácií
v minulosti výuka študentov zubného lekárstva LF UK Bratislava
venuje sa aktívne počas svojej celej stomatologickej kariéry záchovnej a protetickej stomatológii
špecialista v oblasti úrazov zubov u detí a dospelých

MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH

štúdium stomatológie LF UK v Bratislava, 1998

Master of Public Health - MPH

PhD., Defekty chrupu

venuje sa domácej a zahraničnej publikačnej činnosti

aktívna účasť na stomatologických sympóziách ako prednášajúci

vedúci Katedry zubného lekárstva LF SZU

dentoalveolárna chirurgia, implantológia a piezochirurgia 20 rokov

ošetrenia pacientov v celkovej anestézii

na základe svojich pracovných výsledkov, doporučený celosvetovou špičkou v dentálnej implantológii, firma Nobel Biocare


MDDr. Mária Spálová

štúdium zubné lekárstvo LF SZU Bratislava, 2019
zubná hygiena, nácvik a inštruktáž zubnej hygieny
konzervačné a protetické zubné lekárstvo
endodontické ošetrovanie zubov
extrakcie mliečnych a trvalých zubov
ošetrovanie detí


MDDr. Michaela Maňovská

štúdium zubné lekárstvo Lekárska Fakulta Masarykova Univerzita Brno, 2017
zubná hygiena, nácvik a inštruktáž zubnej hygieny
konzervačné a protetické zubné lekárstvo
endodontické ošetrovanie zubov
extrakcie mliečnych a trvalých zubov
ošetrovanie detí