MUDr. Sylvia Deglovičová, CSc.
90afa467-4026-4e96-8913-876a850e4ad9jpg
ukončila štúdium stomatológie LF UK Bratislava, 1976
atestácia zo stomatológie I. stupňa, atestácia zo stomatológie II. stupňa
kandidát vied, 1990, traumatológia zubov
má za sebou bohatú klinickú prax, množstvo domácich a zahraničných publikácií
v minulosti výuka študentov LF UK Bratislava
venuje sa aktívne počas svojej celej stomatologickej kariéry záchovnej a protetickej stomatológii
špecialista v oblasti úrazov zubov u detí a dospelých