34cd40c2-8c85-460a-adfa-e58eca372c07jpgMUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH
008d95a3-2811-492d-b2d8-3f36ef24af95jpg

štúdium stomatológie LF UK Bratislava, 1998
Master of Public Health - MPH
PhD., Defekty chrupu
venuje sa domácej a zahraničnej publikačnej činnosti
aktívna účasť na stomatologických sympóziách ako prednášajúci
výuka študentov LF SZU, zástupca vedúceho katedry
dentoalveolárna chirurgia, implantológia, piezochirurgia, 20 rokov
kompletné rekonštrukcie zubných defektov
ošetrenia pacientov v celkovej anestézii
na základe svojich pracovných výsledkov, doporučený celosvetovou špičkou v dentálnej implantológii, firma Nobel Biocare
vedie odborné semináre v oblasti modernej implantológie, life ukážky operácií pre lekárov a študentov, Bratislava, Praha, Zurich, Berlin