MDDr. Dorota Kohút Csanková
15a50e08-a3a9-4365-baa0-21703b060550jpg
nácvik a inštruktáž zubnej hygieny
konzervačné a preventívne zubné lekárstvo
endodontické ošetrenia zubov
extrakcie mliečnych a trvalých zubov
zubná protetika
ošetrovanie detí