IMPLANTOLÔGIA

Náhrada chýbajúcich zubov zubnými implantátmi spĺňa funkčné, estetické hľadisko a obnovuje žuvaciu funkciu chrupu. Je nutná konzultácia s implantológom, zhotovovíme RTG snímky prípadne 3D CT. Po analýze navrhneme liečebný plán, vypracujeme cenovú kalkuláciu vášho ošetrenia.
Vhojenie zubného implantátu v čeľusti i sánke trvá od 6 - 26 týždňov.
Po chirurgickej implantologickej fáze a následnom vhojení zubného implantátu vám nasadíme na implantát zubnú korunku.
Životnosť zubných implantátov je vysoká, nutné sú však pravidelné preventívne prehliadky a dentálna hygiena. Zubné implantáty sú teda alternatívou náhrady chýbajúceho jedného zuba alebo celej skupiny zubov, riešenia máme i pre bezzubých pacientov. Vysoké estetické a funkčné hľadisko predurčuje zubné implantáty ako dlhodobú formu ošetrenia defektov chrupu. 

Zavedenie zubného implantátu sa robí v lokálnej anestézii. V prípade neprekonateľného strachu, májú naši pacienti možnosť celkovej anestézie. Zákrok trvá okolo 40 minút. V našich zubných ambulanciách používame celosvetovú špičku zubných implantátov Nobel Biocare.