Botox

Medziobočie (glabella)

Čelo             

Očné okolie 

Gummy smile, ústne kútiky/brada                                              

Hyperhidróza – odstránenie nadmerného potenia ženy                                           

Hyperhidróza – odstránenie nadmerného potenia muži                                           

 

Výplne kyselina hyalurónová 

Výplň pier kyselinou hyalurónovou (STYLAGE)                                              

Výplň pier kyselinou hyalurónovou

(TEOSYAL, RESTYLANE, JUVEDERM)                                                           

Contouring tváre


Cenník estetickej medicíny
BOTOX jedna jednotka 6,-

Medziobočie (glabella) BOTOX 1 oblasť 70 – 85,-

Čelo BOTOX 70 – 120,-

Očné okolie BOTOX 110 – 140,-

Gummy smile, ústne kútiky/brada 40 – 50,-

Zvýhodnená cena pre 3 lokality BOTOX 180,-

Hyperhidróza – odstránenie nadmerného potenia ženy 300 – 350,-

Hyperhidróza – odstránenie nadmerného potenia muži 450,-

Výplň pier kyselinou hyalurónovou (STYLAGE) 250,-

Výplň pier kyselinou hyalurónovou

(TEOSYAL, RESTYLANE, JUVEDERM) 290,-

Contouring tváre od 3 ml (cena za 1 ml) 200,-