DENTÁLNA HYGIENA

Pacientom názorne ukážeme správnu techniku čistenia zubov, nácvik na zubných modeloch. Individuálne doporučíme zubnú kefku, dentálne nite, medzizubné kefky, zubné pasty a výplachové vody. Málokto si čistí zuby správne, čo vedie k výraznej tvorbe zubného povlaku a zubného kameňa. Pri dlhodobo pretrvávajúcom stave zlej ústnej hygieny sa objavia ochorenia ďasien, slizníc dutiny ústnej a zubný kaz, ktoré svojimi účinkami výrazne poškodzujú tkanivá dutiny ústnej a zuby, prípadne celé zubné oblúky, vznikajú defekty chrupu. Dentálna hygiena je edukatívny a zároveň liečivý proces dutiny ústnej. U detí robíme inštruktáž formou hry v detskom kútiku. Chyby dentálnej hygieny je možné vždy napraviť, výsledkom čoho sú zdravé a silné zuby.

Profesionálna dentálna hygiena je
  • odstránenie zubného kameňa a povlakov
  • pieskovanie zubov
  • nastavíme individuálny "profil" frekvencie dentálnej hygieny podľa potreby pacienta, zhodnotenie stavu tkanív dutiny ústnej