Zubná chirurgia pozostáva z chirurgických zákrokov na zuboch, tkánivách dutiny ústnej a čeľustných kostiach. Jednotlivé zákroky sa robia v lokálnej alebo celkovej anestézii o čom rozhoduje náročnosť chirurgického zákroku a schopnosť spolupráce pacienta. 

 • operácie na mäkkých tkanivách dutiny ústnej, odstránenie uzdičky, mukoplastiky, gingivoplastiky
 • jednoduché vytrhnutie mliečneho a trvalého zuba
 • extrakcia zuba so separáciou koreňov
 • chirurgické extrakcie zubov múdrosti, retinovaných zubov
 • kyretáže v oblasti hrotu koreňa zuba, intraorálna incízia
 • resekcia koreňového hrotu
 • egalizácia alveolárnych hrebeňov (vyrovnanie kostných hrebeňov)
 • traumatológia - úrazy zubov
 • odstránenie cýst
 • zavedenie kostného štepu
 • augmentácie
 • piezo chirurgia
 • sinus lift
Zubné implantáty

Náhrada chýbajúcich zubov zubnými implantátmi spĺňa funkčné, estetické hľadisko a obnovuje žuvaciu funkciu chrupu. Je nutná konzultácia s implantológom, zhotovovíme RTG snímky prípadne 3D CT. Po analýze navrhneme liečebný plán, vypracujeme cenovú kalkuláciu vášho ošetrenia.

Vhojenie zubného implantátu v čeľusti i sánke trvá od 6 - 26 týždňov.

Po chirurgickej implantologickej fáze a následnom vhojení zubného implantátu vám nasadíme na implantát zubnú korunku.

Životnosť zubných implantátov je vysoká, nutné sú však pravidelné preventívne prehliadky a dentálna hygiena. Zubné implantáty sú teda alternatívou náhrady chýbajúceho jedného zuba alebo celej skupiny zubov, riešenia máme i pre bezzubých pacientov. Vysoké estetické a funkčné hľadisko predurčuje zubné implantáty ako dlhodobú formu ošetrenia defektov chrupu.

Zavedenie zubného implantátu sa robí v lokálnej anestézii. V prípade neprekonateľného strachu, májú naši pacienti možnosť celkovej anestézie. Zákrok trvá okolo 40 minút. V našich zubných ambulanciách používame celosvetovú špičku zubných implantátov Nobel Biocare.