Cenník platný od 02.01.2019


Vstupné komplexné vyšetrenie pacienta 50,-               

Vstupné komplexné vyšetrenie dieťaťa 25,-

Vyžiadanie akútneho termínu 20,-

Naloženie kofferdam 20,-

OPG snímka UHD 20,-

RTG snímka i.o. 15,-

Pečatenie trvalého zuba 20,-

Pečatenie mliečneho zuba 10,-

Lokálna anestézia 20,-

Nepriame prekrytie zuba 20,-

Výplň zuba kompozitom od 70,-                                                           

SIC výplň 40,-                

Rekonštrukcia korunkovej časti zuba výplňou 105,-             

Výplň mliečneho zuba 15,-

Trepanácia zuba 15,-

Výplach koreňového kanála 5,- 

Endo ošetrenie zuba, príprava 1koreňový zub 40,-              

Endo ošetrenie zuba, príprava 2koreňový zub 50,-                

Endo ošetrenie zuba, príprava 3koreňový zub 60,-                

Odstránenie starej koreňovej výplne 50,-             

Výplň koreňového kanála 1 koreňový zub 75,-              

Výplň koreňového kanála 2 koreňový zub 100,-             

Výplň koreňového kanála 3 koreňový zub 135,-    


Bielenie zubov ambulantné komplet 395,-

Extrakcia dočasného zuba 20,-

Extrakcia trvalého zuba jednoduchá 50,-                

Extrakcia trvalého zuba so separáciou koreňov 120,-             

Chirurgická extrakcia zuba múdrosti 150,-              

Resekcia koreňového hrotu zuba 150,-              

Elektrokauter 40,-

Sutúra extrakčnej rany 15,-

Frenulektómia 120,-

Ošetrenie zuba PIEZON 20,-          

Bone split PIEZO 500,-

Sinus lift PIEZO 500,-

Zavedenie implantátu Nobel Biocare od 700,-

Nadstavba na implantát Nobel Biocare od 300,-

Nasadenie vhojovacieho hrdielka na implantát 40,-

Kovokeramická korunka 310,-            

Zirkónová korunka 400,-               

Dočasná korunka 25,-                 

Fixácia jednej korunky trvalá 20,-

Nacementovanie Relyx 200 40,-

Študijné modely pacienta 25,-

Odtlačky 30,-                

Skeletovaná náhrada 800,-

Totálna náhrada 600,-          

Parciálna náhrada telo 500,-          ,-

Sklenený čap zavedenie 80,-


Inštruktáž hygieny dutiny ústnej 30,-

Inštruktáž hygieny dutiny ústnej u dieťaťa 20,-

Ultrazvukové odstránenie zubného kameňa sextant 20,-

Pieskovanie zubov 80,-