Cenník platný od 02.03.2021

Vstupné komplexné vyšetrenie pacienta 50,-               

Vstupné komplexné vyšetrenie dieťaťa 30,-

Preventívna prehliadka 20,-

Vyžiadanie akútneho termínu 30,-

Nedostavenie sa na termín (nutné hlásiť 24 hod. vopred) 30,-

Naloženie kofferdam 20,-

OPG snímka KaVo 30,-

3D CBCT KaVo 130,-

RTG snímka i.o. 20,-

Pečatenie trvalého zuba 30,-

Pečatenie mliečneho zuba 20,-

Lokálna anestézia 20,-

Nepriame prekrytie zuba 30,-

Výplň zuba kompozitom od 70,-                                                           

SIC výplň 50,-                

Rekonštrukcia korunkovej časti zuba výplňou 150,-             

Výplň mliečneho zuba 30,-

Trepanácia zuba 20,-

Výplach koreňového kanála 10,- 

Endo ošetrenie zuba, príprava 1koreňový zub 50,-              

Endo ošetrenie zuba, príprava 2koreňový zub 60,-                

Endo ošetrenie zuba, príprava 3koreňový zub 70,-                

Odstránenie starej koreňovej výplne 60,-             

Výplň koreňového kanála 1 koreňový zub 80,-              

Výplň koreňového kanála 2 koreňový zub 120,-             

Výplň koreňového kanála 3 koreňový zub 160,-    

Bielenie zubov ambulantné komplet 400,-

Extrakcia dočasného zuba 30,-

Extrakcia trvalého zuba jednoduchá 70,-                

Extrakcia trvalého zuba so separáciou koreňov 130,-             

Chirurgická extrakcia zuba múdrosti 200,-              

Resekcia koreňového hrotu zuba 220,-              

Elektrokauter 40,-

Sutúra extrakčnej rany 20,-

Frenulektómia 120,-

Ošetrenie zuba PIEZON 20,-          

Bone split PIEZO 500,-

Sinus lift PIEZO 500,-

Zavedenie implantátu Nobel Biocare od 900,-

Nadstavba na implantát Nobel Biocare od 300,-

Nasadenie vhojovacieho hrdielka na implantát 40,-

Kovokeramická korunka 340,-            

Zirkónová korunka 400,-               

Dočasná korunka zhotovená priamo 50,-                 

Študijné modely pacienta 40,-

Odtlačky od 30,-                

Skeletovaná náhrada od 1200,-

Totálna náhrada 600,-          

Parciálna náhrada od 500,-          ,-

Sklenený čap zavedenie 80,-

Inštruktáž hygieny dutiny ústnej 30,-

Inštruktáž hygieny dutiny ústnej u dieťaťa 20,-

Ultrazvukové odstránenie zubného kameňa sextant 20,-

Pieskovanie zubov 80,-