ANESTÉZIA

Súkromné zubné ambulancie SYDENT poskytujú jednotlivé zubné ošetrenia vždy bezbolestne. Po konzultácii s vašim zubným lekárom si vyberiete vhodný spôsob znecitlivenia počas zubného zákroku.

 • slizničnú formu lokálnej anestézie
 • lokálnu anestéziu
 • ošetrenie v analgosedácii
 • celková anestézia

Ošetrenia v celkovej anestézii sú určené pre deti od 5 rokov a dospelých.

 • totálna sanácia chrupu u bojazlivých a nezvládnuteľných pacientov
 • jednoduché, komplikované extrakcie zubov
 • resekcie koreňového hrotu zubov
 • chirurgické odstránenie zubov múdrosti a retinovaných zubov
 • chirurgická úprava hrebeňov čeľustí pred protetickým zubným ošetrením
 • implantologicko - augmentačné ošetrenia čeľustí
 • piezochirurgia
 • rozsiahle rekonštrukcie chrupu
 • ošetrenie pacienta počas jedného dňa modernými implantátmi, pacient prichádza ráno a v ten istý deň odchádza s totálnou rekonštrukciou chrupu

Aby mohol byť pacient ošetrený v celkovej anestézii, musí podstúpiť interné predoperačné vyšetrenia, RTG pľúc a EKG vyšetrenie. Po konzultácii mu je navrhnutá vhodná celková anestézia. V deň operácie prichádza v sprievode dospelej osoby 30 min. pred výkonom, nasleduje premedikácia a ošetrenie pacienta v celkovej anestézii. Po skončení stomatochirurgického zákroku, odchádza do jednej hodiny v sprievode dospelej osoby domov. Všetky stomatochirurgické výkony môžete konzultovať s MUDr. Jurajom Deglovičom, PhD., MPH, ktorý sa danej problematike venuje už 23 rokov. V prípade otázok, nás môžete kontaktovať telefonicky, alebo prostredníctvom emailu.